top of page
  • Writer's picture峴港旅遊活動中心

一切從會安開始


最近有好多親戚朋,友都紛紛襯住機票特價去旅行,唯獨我哋呢啲有細路既,只可放學校假期的,就唯有“鄧”人開心!


正正在這氣氛充斥下,我開始又準備下年的schedule. 今次去南越, 定北越好呢?


睇睇下, 搵到好多以前去會安的相, 令我幾番回味, 無倫風景, 晚上週圍掛滿燈籠的浪漫氣氛, 都充滿放鬆感覺.而 我特別記得會安的餐廳, 間間各有設計, 各有特別, 有部份餐廳還面對著秋盆河, 一邊飲杯越南咖啡, 一邊看著河堤兩側, 的確放鬆哂!


一到步, 天氣太熱了, 是是但但搵間cafe 醫肚, 嘩! 竟然是是但但都咁舒服, 咁好味道!
餐廳裝修很有特式洗手間很有特色食物份量不錯

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page